• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ-VNSTEEL

  ( VNSTEEL MANPOWER SUPPLY AND SERVICES COMPANY LIMITED )

 • Tầm nhìn và sứ mệnh

 • XEM BẢN ĐỒ

 • TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ-VNSTEEL
  (VNSTEEL MANPOWER SUPPLY AND SERVICES COMPANY LIMITED)


  Địa chỉ: Số 63, Ngõ 42, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Điện thoại: 0243 9875007 / 0243 9874374 Fax: 0243 9875010

            

 • XEM BẢN ĐỒ