• TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL

  ( VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED )

 • Lịch sử phát triển

  Qúa trình phát triển Công ty VMSC CO., LTD

  Giai đoạn 1999-2002

  Trung tâm HTLĐ với nước ngoài (Trung tâm) trực thuộc Tổng công ty Thép VN (VNSTEEL) được thành lập và được giao nhiệm vụ thực hiện Giấy phép phái cử lao động đi làm việc tại nước ngoài của VNSTEEL. Các thị trường XKLĐ giai đoạn này bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, UAE, Malaysia. Tổng số lao động được phái cử 450 người.

  Giai đoạn 2003-2010

  Trung tâm tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng và phái cử lao động đi làm việc tại Đài Loan, Anh, Qatar, Arab Saudi, CH Síp, Nhật Bản, Malaysia, CH Séc với tổng số lao động xuất cảnh giai đoạn này là 6800 người.

  Giai đoạn 2011-2017

  VNSTEEL thực hiện cổ phần hóa và đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài – Chi nhánh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. VNSTEEL duy trì các thị trường XKLĐ và tổng số lao động xuất cảnh giai đoạn này là 5100 người.

  Giai đoạn 2017 đến nay

  VNSTEEL thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và tách Trung tâm để thành lập Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và dịch vụ-VNSTEEL (VMSC CO., LDT) nhằm kế thừa công tác XKLĐ của VNSTEEL và trực tiếp thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Các thị trường XKLĐ chính của Công ty:

  1. Đài Loan
  2. Nhật Bản
  3. LB Nga
  4. Malaysia, Lào, Brunei
  5. Các nước khu vực Châu Âu (Anh, Rumani, Nga, Séc)
  6. Các nước khu vực Trung Đông, châu Phi (Dubai, Mô dăm bích, Algeria)
 • XEM BẢN ĐỒ

 • TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ -VNSTEEL
  (VNSTEEL-INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED)


  Địa chỉ: Số 63, Ngõ 42, Phố Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Điện thoại: 0243 9875007 / 0243 9874374 Fax: 0243 9875010

            

 • XEM BẢN ĐỒ